REGULAMIN ’’KAMIL’’ NAUKA JAZDY

 

HARMONOGRAM SPŁATY RATkurs podstawowy
 1. Pierwsza rata 600 zł - w czasie trwania zajęć teoretycznych.
 2. Druga rata 300 zł - przed pierwszymi zajęciami praktycznymi tj. pierwszą jazdą.
 3. Trzecia rata 500 zł - między pierwszą a ósmą godziną zajęć praktycznych (1-8h).
 4. Czwarta rata 500 zł - między dziewiątą a szesnastą godziną zajęć praktycznych (9-16h).
 5. Piąta rata 500 zł - między siedemnastą a dwudziestą czwartą godziną zajęć praktycznych (17-24h).

 

HARMONOGRAM SPŁATY RAT kurs premium
 1. Pierwsza rata 600 zł -w czasie trwania zajęć teoretycznych.
 2. Druga rata 300 zł - przed pierwszymi zajęciami praktycznymi tj. pierwszą jazdą.
 3. Trzecia rata 500 zł - między pierwszą a ósmą godziną zajęć praktycznych (1-8h).
 4. Czwarta rata 500 zł -między dziewiątą a szesnastą godziną zajęć praktycznych (9-16h).
 5. Piąta rata 500 zł - między siedemnastą a dwudziestą czwartą godziną zajęć praktycznych (17-24h).
 6. Szósta rata 500 zł - między dwudziestą czwartą a trzydziestą godziną zajęć praktycznych (24-30h).
 7. Siódma rata 100 zł - między trzydziestą a trzydziestą szóstą godziną zajęć praktycznych (30-36h).

 

W przypadku braku wpłaty w terminie kurs zostaje przerywany do czasu uiszczenia zaległych należności.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego harmonogramu spłaty.
 
GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY KURSU– 7 miesięcy od dnia rozpoczęcia.
 
HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
 1. Osoba szkolona zobowiązuje się do udzielenia informacji dotyczących jej dyspozycyjności najpóźniej do piątku do godziny 19:00 poprzedzającego tydzień, w którym będą odbywały się zajęcia praktyczne.
 2. Grafiki zajęć praktycznych ustalane są przez Panią Kamilę Orenczak najpóźniej do niedzieli do godziny 17:00.
 3. W przypadku braku informacji osoba szkolona nie zostaje uwzględniona w grafiku w najbliższym tygodniu.

 

NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH PRAKTYCZNYCH
 1. Nieobecność na jazdach niezgłoszona co najmniej 24 h przed planowanym terminem zajęć związana jest z opłatą. Odwołanie rezerwacji terminu szkolenia praktycznego powinno zostać dokonane telefonicznie lub SMS-em pod numerem telefonu 668 695 772 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 21:00 oraz w soboty w godzinach 10:00 - 15:00). Jazdy umówione na niedzielę oraz poniedziałek odwołuje się co najmniej 48 h przed planowanym terminem jazdy.
 2. Opłata za 1 godzinę nieobecności wynosi 40 zł.
 3. Płatności za zaległe godziny należy uregulować najpóźniej w ciągu tygodnia od dnia nieobecności.

 

ZAKOŃCZENIE KURSU
 1. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego oraz praktycznego aktualizowany jest Profil Kandydata na Kierowcę osoby szkolonej, co umożliwia zapisanie się oraz przystąpienie do egzaminu państwowego.
 2. Osobie, która nie uregulowała opłaty za kurs, nie jest aktualizowany Profil Kandydata na Kierowcę aż do momentu uregulowania płatności.